Hướng dẫn thanh toán và vận chuyển

Nhằm thống nhất phương thức thanh toán và vận chuyển, Quangminhmosaic.com đưa ra một số quy định dưới đây mong quý khách hàng hợp tác, tránh những rủi ro phát sinh không mong muốn.

1: Hình thức thanh toán

Thời hạnh thanh toán phụ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng mua bán

Phương thức thanh toán:

2: Phương thức vận chuyển

Quý khách tự vận chuyển: Quý khách tự chuẩn bị phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển. Sản phẩm sẽ được bốc, xếp và bàn giao tại kho của Quangminhmosaic.com

Quangminhmosaic.com vận chuyển: Sản phẩm sẽ được nhân viên của Quang Minh Mosaic vận chuyển tới tại công trình, kho bãi của quý khách theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng mua bán.

Bên thứ ba vận chuyển : Khi bên mua và Quang Minh Mosaic không thu xếp được phương tiện vận chuyển có thể thuê bên thứ 3 có kinh nghiệm vận chuyển các sản phẩm tranh mosaic, gạch mosaic… Kinh phí phát sinh tuân theo thoả thuận hợp đồng.

3: Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Quangminhmosaic.com chấp nhận đổi trả sản phẩm nếu mẫu tranh và gạch quý khách nhận sai khác hoàn toàn, nứt vỡ quá nhiều không phải do quá trình vận chuyển so với thoả thuận trong hợp đồng cung cấp hai bên đã ký.

0/5 (0 Reviews)