Đối tác của chúng tôi
Hotline: 093.502.8586

KTS Lê Tuấn Long
14/11/2018 09:12

KTS Lê Tuấn Long

Quang Minh là một nhà gốm có tư duy sản xuất hiện đại và khả năng thực thi các giải pháp ngoài công trường rất tốt. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kiến trúc Việt Nam đang bị mất phương hướng bởi ngôn ngữ kiến trúc và vật...
Xem thêm
Nguyễn Hoài An
14/11/2018 09:09

Nguyễn Hoài An

Chúng tôi là công ty sản xuất lớn nhất của Việt Nam nói chung và Bát Tràng nói riêng về các loại gạch, ngói gốm mosaic, tranh gốm Mosaic...
Xem thêm