KTS Lê Tuấn Long
Hotline: 093.502.8586
03/07/2020 08:24

KTS Lê Tuấn Long

Quang Minh là một nhà gốm có tư duy sản xuất hiện đại và khả năng thực thi các giải pháp ngoài công trường rất tốt. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kiến trúc Việt Nam đang bị mất phương hướng bởi ngôn ngữ kiến trúc và vật liệu quốc tế thì sự có mặt của gốm mosaic Quang Minh trong các thiết kế cảnh quan của Eden Landscape là một nét độc đáo vô cùng ấn tượng. Gốm mosaic được xuất theo công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo chất lượng rất ổn định. Không chỉ khai thác một hướng đi hoàn toàn mới để mang lại "đại dương xanh" cho thị trường gốm mà Quang Minh còn đang cùng với Eden Landscape góp phần thúc đẩy các giá trị bản địa trong nghệ thuật cảnh quan lên tầm cao mới.