Hotline: 091.342.3838
05/11/2019 16:46

Công trình nhà ghép gốm mosaic lớn nhất Việt Nam

Cùng xem một số hình ảnh về ngôi nhà ghép gốm mosaic lớn nhất Việt Nam