Tranh gốm mosaic tại bộ tư lệnh quân khu 2
05/11/2019 16:47

Công trình tranh gốm mosaic tại bộ tư lệnh quân khu 2