Tranh gốm mosaic chân dung các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới
16/11/2018 09:59

Tranh gốm mosaic chân dung các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới

Tranh mosaic luôn luôn có những ứng dụng độc đáo và đem lại những tác phẩm đậm chất nghệ thuật. Bộ tranh gốm 6 nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như " CHOPIN", MOZART", "BACH", "BEETHOVEN", "RACHMANINOFF","TCHAIKOVSKY" tại trường THPT Marie Curie là một tác phẩm như vậy. Từ chất liệu bền lâu với thời gian mà vận cho người xem một hình dung chân thực về các nhà soạn nhạc,
      Dưới đây là một số hình ảnh về tác phẩm cột ghép tranh mosaic chân dung 6 nhà soạn nhạc nổi tiếng.