Gạch mosaic, kích thước 10 x 10 cm
Hotline: 093.502.8586