Gạch mosaic màu trộn, kích thước 5 x 5 cm
Hotline: 093.502.8586