Giá gạch gốm mosaic thẻ, gạch mosaic hình chữ nhật