Quang Minh Mosaic Tuyển vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh

I. Mục đích công việc

– Quản lý – Điều hành mọi hoạt động của phòng kinh doanh đảm bảo mục tiêu doanh số công ty;
– Xây dựng, phát triển hệ thống khách hàng;
– Đào tạo, hướng dẫn nhân viên mình phụ trách.

II. Nhiệm vụ chính

Kinh doanh:

– Tổ chức thu thập, phận tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;
– Phê duyệt và quản lý các hợp đồng, giao dịch theo quy định của công ty trước khi trình lên Ban lãnh đạo;
– Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng;
– Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến các đơn hàng của Ban lãnh đạo
– Lập kế hoạch Kinh doanh theo mục tiêu tổng của công ty (10 năm, 5 năm, 3 năm, 1 năm, Quý, Tháng)

Marketing

– Tham mưu và tư vấn, kết hợp với BP MKT

Thi công

– Theo dõi và đề xuất phương án thi công, kỹ thuật thi công đối với các công trình lớn.
– Chịu trách nhiệm về hồ sơ, pháp lý thanh quyết toán các công trình thầu.

Đào tạo

– Xây dựng và hướng dẫn nhân viên thực hiện các quy trình, chính sách, kịch bản bán hàng;
– Xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ nội bộ, bên ngoài để nâng cao kỹ năng bán hàng, chốt sale, quản lý khách hàng.

Báo cáo

– Thực hiện báo cáo danh sách khách hàng mới hàng tuần trước 17h00 thứ bảy hàng tuần;
– Thực hiện báo cáo danh sách khách hàng mới hàng tháng trước 17h00 ngày đầu tiên của tháng sau;
– Báo cáo doanh thu, doanh số của phòng kinh doanh hàng tuần trước 17h00 thứ bảy hàng tuần.
– Báo cáo doanh thu, doanh số của phòng kinh doanh hàng tháng trước 17h00 ngày mùng 2 hàng tháng.
– Đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên trong phòng hàng tháng trước 17h00 ngày đầu tiên của tháng sau;
– Báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng trước 17h00 ngày 05 hàng tháng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

III. Trách nhiệm:

– Đảm bảo mục tiêu Doanh thu, doanh số mà công ty đề ra;
– Phát triển hệ thống khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ;
– Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty.
– Đưa ra định hướng, mục tiêu, chiến lược cho từng cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh.
– Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến các đơn hàng của Ban lãnh đạo, Mrs Thảo, Mr Sơn CTV…

IV. Quyền hạn:

– Đề xuất với ban giám đốc cơ chế chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiểu quả hoạt động kinh doanh;
– Đề xuất tuyển dụng, nâng lương, hạ lương, khen thưởng, kỷ luật;
– Được sử dụng các trang thiết bị công ty cung cấp và đề xuất công cụ, dụng cụ, phương tiện phù hợp để phục vụ công việc;
– Yêu cầu các cá nhân, phòng ban khác phối hợp, hỗ trợ để hoàn thành công việc;
– Tham gia các cuộc họp, phát biểu và đề xuất các ý kiến để nâng cao hiệu quả công việc.

Thông tin gửi về:

CÔNG TY CP GỐM SỨ QUANG MINH

Số 71 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Email: info@quangminhmosaic.com
ĐT: 093.888.1970

0/5 (0 Reviews)